Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć budowę kompleksu edukacyjno-sportowego, to prosimy o wpłaty na następujące rachunki:
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta:
02 1240 6292 1111 0010 6112 6243
z dopiskiem:
darowizna budowa szkoły
lub
Organ Prowadzący Szkołę: Kolegium Zakonu Pijarów Warszawa
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta:
97 1240 6292 1111 0010 6843 0767
z dopiskiem: darowizna budowa szkoły

Wspomóż budowę szkoły

Wspomóżcie nas

Szanowni Państwo, 

Zakon Pijarów już ponad 400 lat temu założył św. Józef Kalancjusz, a od 375 lat Pijarzy prowadzą działalność edukacyjną w Polsce. Posiadamy ogromne doświadczenie, które w połączeniu z wrażliwością na wymagania współczesnego świata pozwala tworzyć atrakcyjne, twórcze i owocne szkolnictwo. Wierzymy, że od jakości kształcenia młodych ludzi zależy przyszłość naszego społeczeństwa.

Jako wotum z okazji 400-lecia podjęliśmy się starań
o wybudowanie nowego kompleksu oświatowo-sportowego, który jest dziedzictwem Collegium Nobilium przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie.

Zakon Pijarów podjął się dzieła, które przekracza finansowe i organizacyjne możliwości wspólnoty zakonnej, dlatego zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę.

Prosimy o pomoc finansową w realizacji tego dzieła. Nawet niewielkie wsparcie jest dla nas bardzo cenne,
z góry Państwu bardzo DZIĘKUJĘ!

o. Bogdan Dufaj 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć budowę kompleksu edukacyjno-sportowego, to prosimy o wpłaty na następujące rachunki:

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta: 02 1240 6292 1111 0010 6112 6243
z dopiskiem: darowizna budowa szkoły

lub

Organ Prowadzący Szkołę: Kolegium Zakonu Pijarów Warszawa
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta: 97 1240 6292 1111 0010 6843 0767
z dopiskiem: darowizna budowa szkoły