Wspomóżcie nas


Szanowni Państwo,
Bogdan_Dufaj.jpg

Zakon Pijarów, założony przed 400 laty przez św. Józefa Kalasancjusza, od 375 lat prowadzi działalność edukacyjno-wychowawczą w Polsce. To bogate doświadczenie w połączeniu z wrażliwością na wymagania współczesnego świata pozwala tworzyć atrakcyjne i efektywne szkolnictwo. Jesteśmy przekonani, że od jakości kształcenia młodych ludzi zależy przyszłość naszego społeczeństwa.

Jako wotum z okazji 400-lecia zakonu podjęliśmy w 2017 roku starania o wybudowanie przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie nowego kompleksu sportowo-oświatowego, będącego dziedzictwem Collegium Nobilium. Inwestycja ta jest podzielona na trzy etapy.

Dzięki pomocy DARCZYŃCÓW i OFIARODOWCÓW, dzięki wsparciu RODZICÓW i PRZYJACIÓŁ wybudowaliśmy pierwszy z trzech piękny, nowoczesny i dobrze wyposażony budynek, w którym od 1 września 2019 r. uczniowie klas od czwartej do ósmej mają zajęcia lekcyjne.

Jesteśmy w trakcie budowy sali gimnastycznej z zapleczem, w której uczniowie i okoliczni mieszkańcy w komfortowych warunkach zadbają o swoją kondycję fizyczną.

Przygotowujemy się do budowy trzeciego budynku dla uczniów klas od „zerówki” do klasy trzeciej.

Zakon Pijarów podjął się dzieła, które przekracza finansowe i organizacyjne możliwości jednej wspólnoty zakonnej. Jak wiadomo, budowa nowoczesnego kompleksu sportowo-oświatowego wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego
i finansowego. Gorąco Państwa zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę.

Prosimy o pomoc finansową w doprowadzeniu tego dzieła do końca. Nawet niewielkie wsparcie, za które z góry DZIĘKUJEMY, będzie dla nas niezwykle cenne.

Kolegium Zakonu Pijarów Warszawa,
Odpowiedzialny za budowę: O. Bogdan Dufaj SP

---
Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć budowę kompleksu edukacyjno-sportowego, to prosimy o wpłaty na następujące rachunki:

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta: 02 1240 6292 1111 0010 6112 6243
z dopiskiem: Darowizna - budowa szkoły

lub

Organ Prowadzący Szkołę: Kolegium Zakonu Pijarów Warszawa
NIP: 5212941744, Regon: 040021258
ul. Gwintowa 3; 00-704 Warszawa
nr konta: 98 1020 1042 0000 8002 0405 2643
z dopiskiem: Darowizna - budowa szkoły

Sponsorzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

Czytaj więcej

Przedszkole Pijarskie

Czytaj więcej