Obchody 25-lecia szkoły i poświęcenie nowego budynku